Προστασία Δεδομένων

Προστασία Δεδομένων
1. Προστασία Δεδομένων με μια ματιά
Γενικές πληροφορίες
Οι ακόλουθες πληροφορίες δίδουν μια ολοκληρωμένη εικόνα, για το τι πρόκειται με τα προσωπικά σας δεδομένα να συμβεί, εάν επισκεφτείτε αυτή τη διαδικτυακή σελίδα. Ως προσωπικά δεδομένα θεωρούνται όλες οι πληροφορίες με τις οποίες μπορείτε να προσωπικά να εντοπιστείτε. Εκτεταμένες πληροφορίες σχετικά με το άνω θέμα προστασία δεδομένων μπορείτε να αντλήσετε από τη ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων.
Συλλογή Δεδομένων επί της διαδικτυακής σελίδας.
Ποιος είναι υπεύθυνος για την συλλογή πληροφοριών σχετικές των προσωπικών δεδομένων σε αυτή τη διαδικτυακή σελίδα;
Η διαχείριση των πληροφοριών των προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα από τον διαχειριστή της άνω σελίδας. Καθώς και η επαφή βλέπε στο κάτωθεν σημείο 3., Συμβουλές για την υπεύθυνη υπηρεσία.
Πως συλλέγουμε τις πληροφορίες σας;
Οι πληροφορίες που εσείς μας διαθέτετε συλλέγονται από εμάς. Εδώ μπορούν να συγκαταλεγούν και οι πληροφορίες που μας διαθέσατε διαδικτυακά.
Άλλες πληροφορίες αποθηκεύονται αυτόματα τη στιγμή που εσείς επισκέπτεστε τη σελίδα μας μέσω του αυτόματου συστήματος IT. Πρόκειται κυρίως για τεχνικές πληροφορίες όπως Π.Χ. φυλλομετρητή, λειτουργικό σύστημα η ο χρόνος που καλέσατε τη σελίδα. Η αποθήκευση αυτών των πληροφοριών λαμβάνει χώρα αυτόματα από τη στιγμή που μπαίνετε στη σελίδα.
Για ποιους λόγους αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες;
Μερικές των πληροφοριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς σας κατά τον χρόνο χρήσης της σελίδας μας.
Ποια δικαιώματα έχετε εσείς σχετικά με αυτές τις πληροφορίες;
Έχετε την κάθε στιγμή το δικαίωμα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση να πληροφορηθείτε μέσω του παραλήπτη, για τον χώρο που προέρχονται, τον παραλήπτη και το λόγο της αποθήκευσης των πληροφοριών αυτών. Εκτός αυτού έχετε το δικαίωμα, να ζητήσετε το σβήσιμο ή τη διαφοροποίηση αυτών των πληροφοριών από μας. Όταν εσείς δηλώσετε ότι συμφωνείτε με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, μπορείτε εσείς ανά πάσα στιγμή να το ανακαλέσετε τούτο για το μέλλον. Εκτός αυτού έχετε το δικαίωμα, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, να ζητήσετε τη μερική επεξεργασία των πληροφοριών αυτών. Εκτός τούτου έχετε στη διάθεσή σας τη δυνατότητα της προσφυγής στην ανάλογη υπηρεσία.
Για όλα αυτά και για ακόμα περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε
ανά πάσα στιγμή σε εμάς.
Ανάλυση- εργαλείων, εργαλεία τρίτων
Κατά την επίσκεψη τούτης της σελίδας μπορεί η Σερφ συμπεριφορά σας να αξιολογηθεί στατιστικά κι από τρίτους. Αυτό λαμβάνει χώρα μέσω προγραμμάτων
ανάλυσης. Αναλυτικές πληροφορίες για αυτά τα προγράμματα θα βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων στη συνέχεια.

2. Φιλοξενία
Πρόγραμμα Hetzner
Η σελίδα μας φιλοξενείται στο πρόγραμμα Hetzner. Το προσφέρει η εταιρία Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (παρακάτω Hetzner).
Λεπτομέρειες προς τούτο μπορείτε να λάβετε από την δήλωση προστασίας δεδομένων της εταιρίας Hetzner: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/Datenschutz.
Η χρήση της Hetzner γίνεται με βάση το άρθρο. 6 εδάφιο 1 lit. f DSGVO. Έχουμε φυσικά ένα δικαιολογημένο έννομο ενδιαφέρον για την όσο το δυνατόν έμπιστη προβολή της σελίδας μας. Από τη στιγμή που θα μας παραχωρηθεί η άδεια προς τούτο ακολουθεί η επεξεργασία αποκλειστικά με βάση το άρθρο 6 εδάφιο 1 lit. a DSGVO; η άδεια προς τούτο είναι ανά πάσα στιγμή δυνατό να ανακληθεί.

3. Γενικές πληροφορίες συμβουλές και υποχρεωτικές δεσμεύσεις
Προστασία δεδομένων
Οι διαχειριστές αυτής της σελίδας παίρνουν πολύ σοβαρά υπ’ όψη τους τις πληροφορίες των προσωπικών σας δεδομένων. Χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με εχεμύθεια και σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες νόμους και την δέσμευσή μας στη δήλωσή μας προς τούτο.
Εάν χρησιμοποιήσετε τη διαδικτυακή μας σελίδα, θα αποθηκευτούν διάφορες πληροφορίες σχετιζόμενες με τα προσωπικά σας δεδομένα. Πληροφορίες προσωπικών δεδομένων, είναι πληροφορίες με τις οποίες μπορείτε εσείς προσωπικά να ταυτιστείτε. Η παρούσα δήλωση προστασίας των πληροφοριών αυτών εξηγεί ποιές εξ αυτών των πληροφοριών αποθηκεύονται και για πιο λόγο τούτο λαμβάνει χώρα.
Σας επισείουμε την προσοχή σας ότι οι πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο ότι (π.Χ. στην επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-Mail) εμφανίζονται φορές τρωτά σημεία ασφάλειας. Μια απόλυτη προστασία από τρίτους δεν είναι δυνατή.
Συμβουλές για την υπεύθυνη υπηρεσία
Η υπεύθυνη υπηρεσία για την επεξεργασία δεδομένων για αυτή την ιστοσελίδα είναι:
BerlinToGo
10715 Berlin
Telefon: +49 (30) 857 57 270
E-Mail: office@sabaliotis.com
Η υπεύθυνη υπηρεσία είναι φυσικά και το πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο μόνο του η σε συνεργασία με άλλους για την επεξεργασία των πληροφοριών (π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση μεταξύ άλλων.) αποφασίζει.
Χρόνος αποθήκευσης
Εάν δεν αναφέρεται χρόνος αποθήκευσης στη δήλωσή σας, παραμένουν οι πληροφορίες σας σε εμάς, μέχρι να εκλείψει ο λόγος για την περαιτέρω επεξεργασία
τους. Όταν ζητήσετε με αίτησή σας νομίμως την διαγραφή τους η αποσύρετε την υπογραφή σας για την επεξεργασία τους, διαγράφονται οι πληροφορίες σας, εάν δεν συντρέχει κάποιος εύλογος και νομικά καλυμμένος λόγος για την αποθήκευσή τους (π.χ. Εφορία ή εμπορικές συνθήκες περαιτέρω αποθήκευσης); στην περίπτωση αυτή διαγράφονται με τη λήξη του λόγου.
Απόσυρση της άδειας επεξεργασίας των πληροφοριών
Τούτο είναι δυνατό να λάβει χώρα μόνο με την προσωπική σας συγκατάθεση. Μπορείτε μια συγκατάθεση επεξεργασίας πληροφοριών να την αποσύρετε. Η επεξεργασία μέχρι το σημείο της απόσυρσης μένει νομικά ανέπαφη από τη μελλοντική απόσυρσή σας.
Νομικό πλαίσιο απόσυρσης έναντι της αποθήκευσης πληροφοριών σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και έναντι της άμεσης διαφήμισης (Άρθρο 21 DSGVO)
Εάν η επεξεργασία των δεδομένων βάση του Άρθρου 1 lit. e η f DSGVO γίνει, έχετε κάθε στιγμή το δικαίωμα, λόγο αιτιών, οι οποίες πηγάζουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να αποσύρετε την υπογραφή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, αυτό ισχύει και μέσω μιας προσωπικής σας περιγραφής της κατάστασής σας.
Την ανάλογη νομική βάση, στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία των δεδομένων, μπορείτε να την πάρετε από τη δήλωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Εάν κάνετε χρήση της απόσυρσης, δεν θα συνεχίσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας, εκτός και αν αντιληφθούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι αυτοπροστασίας της επεξεργασίας στην οποία εμπεριέχονται ενδιαφέροντα, δικαιώματα, και ότι αυτά θέτουν την περαιτέρω επεξεργασία ως απαραίτητη για λόγους όπως π.χ. την υπεράσπιση νομικών δικαιωμάτων και τα οποία είναι πάνω από την ελευθερία της απόσυρσης. (Απόσυρση σύμφωνα με το άρθρο 21εδάφιο 1 DSGVO).
Εάν η επεξεργασία των πληροφοριών σας χρησιμοποιηθεί για άμεση διαφήμιση, έχετε ανά πάσαν στιγμή το δικαίωμα της απόσυρσης της υπογραφής σας για επεξεργασία των δεδομένων σας για το συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό ισχύει και για το προσωπικό σας προφίλ όταν σχετίζεται με την εν λόγω διαφήμιση. Αν το κάνετε αυτό δεν θα χρησιμοποιηθούν πλέον οι πληροφορίες σας για το σκοπό αυτό περαιτέρω. (Απόσυρση βάση του άρθρου 21 εδάφιο 2 DSGVO).
Δικαίωμα καταγγελίας στη ανάλογη εποπτική αρχή
Στην περίπτωση παραπτωμάτων έναντι της DSGVO έχει ο ζημιωμένος το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη μέσω της εποπτικής αρχής, ιδιαίτερα στη χώρα διαμονής του, του χώρου εργασίας του ή του χώρου που έλαβε χώρα το παράπτωμα. Το δικαίωμα προσφυγής ισχύει ακέραια και παράλληλα με άλλες μορφές νομικών προσφυγών, διοικητικών νόμων ή διορθωτικών μέτρων.
Δικαίωμα μεταφοράς πληροφοριών
Έχετε το δικαίωμα, πληροφορίες, τις ποιες εμείς με βάση τη σύμφωνη γνώμη σας η της διεκπεραίωσης ενός υπάρχοντος συμβολαίου αυτόματα επεξεργαστήκαμε σε εσάς ή έναν τρίτο μηχανογραφημένα να διαβιβάσετε. Εάν μας ζητήσετε την διαβίβαση των πληροφοριών σε κάποιο άλλο υπεύθυνο, τούτο θα συμβεί εάν είναι τεχνικά δυνατό.
Πληροφορία, διαγραφή και διόρθωση
Έχετε στα πλαίσια των νομικών διατάξεων που ισχύουν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα για δωρεάν πληροφορίες σχετιζόμενες με τα προσωπικά σας δεδομένα, τον χώρο που προέρχονται, τον αποδέκτη και τον λόγο για την επεξεργασία τους καθώς επίσης και την διόρθωση ή την διαγραφή τους. Για το θέμα αυτό όσο και για περεταίρω ερωτήσεις σχετικές με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των πληροφοριών
Έχετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και των πληροφοριών που αφορούν το πρόσωπό σας. Για το λόγο αυτό μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απευθύνεστε σε εμάς. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των άνω ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Όταν ανακαλύψετε λανθασμένες αποθηκευμένες πληροφορίες, τις οποίες δεν αποδέχεστε, χρειαζόμαστε υπό κανονικές συνθήκες κάποιο χρόνο, για να τις ελέγξουμε. Για τη διάρκεια του ελέγχου έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.
• Όταν η επεξεργασία των πληροφοριών έλαβε ή λαμβάνει χώραν ακανόνιστα μπορείτε να ζητήσετε αντί της διαγραφή τους τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.
• Όταν δεν χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα πλέον, όμως όταν αυτά είναι χρήσιμα ως αποδεικτικά στοιχειά για την υπεράσπιση ή την ζήτηση οφειλών νομικού χαρακτήρα προς εμάς μας χρειάζονται, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντί της διαγραφής τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.
• Όταν εσείς κάνετε ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 21 εδάφιο 1 DSGVO, θα πρέπει να βρεθεί μια εκατέρωθεν αποδεκτή λύση μεταξύ των δικών σας και των δικών συμφερόντων. Όσο δεν είναι ξεκάθαρο ποιανού συμφέροντα είναι επικρατέστερα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Όταν έχετε ήδη επιβάλλει τον περιορισμό των προσωπικών σας δεδομένων, επιτρέπετε – πέραν της αποθήκευσης – αυτά τα δεδομένα μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή την χρήση τους προς νομική υπεράσπιση ή την προστασία των δικαιωμάτων ενός τρίτου φυσικού ή προσώπου δημοσίου δικαίου ή ακόμα για λόγους δημοσίου ενδιαφέροντος, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους της να επεξεργαστούν περαιτέρω.

4. Αποθήκευση πληροφοριών σε αυτή την ιστοσελίδα
Ερωτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου
Όταν εσείς μέσω E-Mail, ή τηλεφώνου με την ιστοσελίδα μας επικοινωνείτε, αποθηκεύεται η ερώτησή σας με όλες τις προσωπικές σας πληροφορίες (όνομα, Ερώτηση κ.λ.π.) για τον λόγο της επεξεργασίας του ερωτήματός σας σε εμάς και ξεκινάει η επεξεργασία. Αυτές τις πληροφορίες δεν τις δίνουμε σε κανένα τρίτο πρόσωπο.
Η επεξεργασία αυτών των πληροφοριών ακολουθείται με βάση το άρθρο 6 εδάφιο 1 lit. b DSGVO, όταν η ερώτησή σας μετατραπεί σε παραγγελία, βάση του ανάλογου συμβολαίου κι ακολουθήσει με συγκεκριμένα αναγκαία βήματα η διεκπεραίωσή της. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η επεξεργασία βρίσκεται σε αναμονή, λαμβάνει δε χώρα η μεθοδική επεξεργασία του σε εμάς απευθυνόμενου ερωτήματος βάση του (άρθρου 6 εδάφιο. 1 lit. f DSGVO) ή σύμφωνα με την δική σας γνώμη ή συγκατάθεση με βάση το (άρθρο 6 εδάφιο 1 lit. a DSGVO) όταν αυτή υπάρξει.
Οι από εσάς δια της ηλεκτρονικής επαφής μεταφερόμενες πληροφορίες παραμένουν σε μας, μέχρι να ζητήσετε εσείς τη διαγραφή τους, να εκφράσετε την αντίθεσή σας στη αποθήκευση, η να εκπέσει ο λόγος της αποθήκευσής τους. (π.χ. μετά την διεκπεραίωση της επεξεργασίας του εγχειρήματός σας). Στα –υποχρεωτικά νομικά πλαίσια – η νόμιμες επιτρεπτές αποθηκεύσεις – παραμένουν ανέπαφες.

5. Εργαλεία – ανάλυσης και διαφήμιση
WP Στατιστικές
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το εργαλείο ανάλυσης WP Statistics, για να επεξεργάζεται στατιστικά τις επισκέψεις των ενδιαφερομένων. Τούτο μας το προσφέρει η εταιρία Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, UAE (https://veronalabs.com).
Με την WP Statistics μπορούμε εμείς να αναλύουμε την χρήση της ιστοσελίδας μας. Η WP Statistics αποθηκεύει παράλληλα μεταξύ άλλων αρχεία όπως (Ηλεκτρονική διεύθυνση, χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης, προέλευση του χρήστη, χρησιμοποιούμενη μηχανή αναζήτησης) και ενέργειες, τις οποίες ο χρήστης στην ιστοσελίδα έκανε (π.χ. κλικ και προβολές).
Οι με την WP Statistics αποθηκευμένες πληροφορίες βρίσκονται αποκλειστικά στο δικό μας ηλεκτρονικό υπηρέτη. Η χρήση αυτών των εργαλείων ανάλυσης λαμβάνει χώρα στη βάση του άρθρου 6 εδάφιο 1 lit. f DSGVO. Έχουμε ένα έννομο ενδιαφέρον στην ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη με στόχο την βελτιστοποίηση της προσφοράς μας. Εάν παραχωρηθεί η συγκατάθεση προς τούτο (π.χ. μια συγκατάθεση αποθήκευσης των Cookies), γίνεται η επεξεργασία αποκλειστικά στη βάση του άρθρου 6 εδάφιο 1 lit. a DSGVO; Η συγκατάθεση μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλεστεί.
IP-Ανωνυμοποίηση
Χρησιμοποιούμε WP Statistics με ανωνυμοποιημένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις IP. Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση συντομεύεται έτσι, ώστε να μην μπορεί σε εσάς να σας ανατεθεί.
πηγή: https://www.e-recht24.de